EHLİYET İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1-  9 Adet Resim (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

2-  Diploma , Tasdikname veya Öğrenci Belgesi  (ASLI)

3-  Sabıka kaydı  (Adliyeden ehliyet için)

4-  Sağlık Raporu

5-  Kimlik fotokopisi